denizli sürücü kursu telefon | güven sürücü kursu

denizli sürücü kursu telefon

SİTE GİRİŞ

NEDEN BİZ ?

Hedeflerimiz:

1-Özel sektörün eğitim alanına yatırım yapmasını teşvik etmek, daha çok vatandaşın özel öğretim kurumlarından yararlanmasını sağlamak.

2-Özel öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek.

3-En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak.

4-Özel öğretim kurumlarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, denetim sistemini (rehberlik anlayışıyla) yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.

5-Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.

Politikamız:

Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, yasalar çerçevesinde:

*Birlikte yönetme anlayışıyla,
*Liderlerin etkin katılım ve önderliğiyle,
*Teknolojiden yararlanarak,
*İşbirlikleriyle,
*Tarafların ihtiyaçlarına bağlı eğitim etkinlikleriyle,
*Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak,
*Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek,
*Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek,
*Performans değerlendirme sistemini kurarak,
*İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle,
*İş birliği ve güven ortamını oluşturarak
tarafların memnuniyetini sağlamaktır.

 

Telefonlar :
0 258. 261 23 54
0 538. 822 52 24
0 506. 993 01 21

Fax : 0 258. 263 01 25

Adres : Merkez Bankası Karşısı F-T İş Mrk. Kat.2 DENİZLİ

E-Mail : info@guvensurucukursu.com.tr

.